Nữ sinh năm 2002 hợp với tuổi nào nhất

Năm sinh của bạnThông tin cậy chung
2002Âm lịch : Nhâm Ngọ [壬午]
Mệnh : Dương Liễu Mộc
Cung : Cấn

Mệnh cung : Thổ


Nữ sinh vào năm 2002 phù hợp với phái mạnh những tuổi hạc sau:
 

Năm sinhMệnhThiên canĐịa chiCungMệnh cungĐiểm
1989Mộc - Đại Lâm Mộc   =>  BìnhNhâm - Kỷ  =>  BìnhNgọ - Tỵ  =>  BìnhCấn - Khôn  =>  Sinh Khí  (tốt)Thổ - Thổ => Bình6
1993Mộc - Kiếm Phong Kim   =>  Tương KhắcNhâm - Qúy  =>  BìnhNgọ - Dậu  =>  BìnhCấn - Đoài  =>  Phúc Đức  (tốt)Thổ - Kim => Tương Sinh6
1994Mộc - Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương Sinh Nhâm - Giáp  =>  BìnhNgọ - Tuất  =>  Tam hợpCấn - Càn  =>  Thiên Y  (tốt)Thổ - Kim => Tương Sinh9
1995Mộc - Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương Sinh Nhâm - Ất  =>  BìnhNgọ - Hợi  =>  BìnhCấn - Khôn  =>  Sinh Khí  (tốt)Thổ - Thổ => Bình7
2002Mộc - Dương Liễu Mộc   =>  BìnhNhâm - Nhâm  =>  BìnhNgọ - Ngọ  =>  Tam hìnhCấn - Đoài  =>  Phúc Đức  (tốt)Thổ - Kim => Tương Sinh6
2003Mộc - Dương Liễu Mộc   =>  BìnhNhâm - Qúy  =>  BìnhNgọ - Mùi  =>  Lục hợpCấn - Càn  =>  Thiên Y  (tốt)Thổ - Kim => Tương Sinh8
2004Mộc - Tuyền Trung Thủy   =>  Tương SinhNhâm - Giáp  =>  BìnhNgọ - Thân  =>  BìnhCấn - Khôn  =>  Sinh Khí  (tốt)Thổ - Thổ => Bình7


Phân tích cụ thể những tuổi hạc còn lại:
 

Bạn đang xem: Nữ sinh năm 2002 hợp với tuổi nào nhất

Năm sinhMệnhThiên canĐịa chiCung mệnhNiên mệnh năm sinhĐiểm
1987Mộc - Lô Trung Hỏa   =>  Tương Sinh Nhâm - Đinh  =>  Tương SinhNgọ - Mão  =>  Lục pháCấn - Tốn  =>  Tuyệt Mạng  (không tốt)Thổ - Mộc => Tương Khắc4
1988Mộc - Đại Lâm Mộc   =>  BìnhNhâm - Mậu  =>  Tương KhắcNgọ - Thìn  =>  BìnhCấn - Chấn  =>  Lục sát  (không tốt)Thổ - Mộc => Tương Khắc2
1989Mộc - Đại Lâm Mộc   =>  BìnhNhâm - Kỷ  =>  BìnhNgọ - Tỵ  =>  BìnhCấn - Khôn  =>  Sinh Khí  (tốt)Thổ - Thổ => Bình6
1990Mộc - Lộ Bàng Thổ   =>  Tương Khắc Nhâm - Canh  =>  BìnhNgọ - Ngọ  =>  Tam hìnhCấn - Khảm  =>   Ngũ quỷ  (không tốt)Thổ - Thuỷ => Tương Khắc1
1991Mộc - Lộ Bàng Thổ   =>  Tương Khắc Nhâm - Tân  =>  BìnhNgọ - Mùi  =>  Lục hợpCấn - Ly  =>  Hoạ Hại  (không tốt)Thổ - Hoả => Tương Sinh5
1992Mộc - Kiếm Phong Kim   =>  Tương KhắcNhâm - Nhâm  =>  BìnhNgọ - Thân  =>  BìnhCấn - Cấn  =>  Phục Vị  (tốt)Thổ - Thổ => Bình5
1993Mộc - Kiếm Phong Kim   =>  Tương KhắcNhâm - Qúy  =>  BìnhNgọ - Dậu  =>  BìnhCấn - Đoài  =>  Phúc Đức  (tốt)Thổ - Kim => Tương Sinh6
1994Mộc - Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương Sinh Nhâm - Giáp  =>  BìnhNgọ - Tuất  =>  Tam hợpCấn - Càn  =>  Thiên Y  (tốt)Thổ - Kim => Tương Sinh9
1995Mộc - Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương Sinh Nhâm - Ất  =>  BìnhNgọ - Hợi  =>  BìnhCấn - Khôn  =>  Sinh Khí  (tốt)Thổ - Thổ => Bình7
1996Mộc - Giản Hạ Thủy   =>  Tương Sinh Nhâm - Bính  =>  Tương KhắcNgọ - Tí  =>  Lục xungCấn - Tốn  =>  Tuyệt Mạng  (không tốt)Thổ - Mộc => Tương Khắc2
1997Mộc - Giản Hạ Thủy   =>  Tương Sinh Nhâm - Đinh  =>  Tương SinhNgọ - Sửu  =>  Lục hạiCấn - Chấn  =>  Lục sát  (không tốt)Thổ - Mộc => Tương Khắc4
1998Mộc - Thành Đầu Thổ   =>  Tương Khắc Nhâm - Mậu  =>  Tương KhắcNgọ - Dần  =>  Tam hợpCấn - Khôn  =>  Sinh Khí  (tốt)Thổ - Thổ => Bình5
1999Mộc - Thành Đầu Thổ   =>  Tương Khắc Nhâm - Kỷ  =>  BìnhNgọ - Mão  =>  Lục pháCấn - Khảm  =>   Ngũ quỷ  (không tốt)Thổ - Thuỷ => Tương Khắc1
2000Mộc - Bạch Lạp Kim   =>  Tương Khắc Nhâm - Canh  =>  BìnhNgọ - Thìn  =>  BìnhCấn - Ly  =>  Hoạ Hại  (không tốt)Thổ - Hoả => Tương Sinh4
2001Mộc - Bạch Lạp Kim   =>  Tương Khắc Nhâm - Tân  =>  BìnhNgọ - Tỵ  =>  BìnhCấn - Cấn  =>  Phục Vị  (tốt)Thổ - Thổ => Bình5
2002Mộc - Dương Liễu Mộc   =>  BìnhNhâm - Nhâm  =>  BìnhNgọ - Ngọ  =>  Tam hìnhCấn - Đoài  =>  Phúc Đức  (tốt)Thổ - Kim => Tương Sinh6
2003Mộc - Dương Liễu Mộc   =>  BìnhNhâm - Qúy  =>  BìnhNgọ - Mùi  =>  Lục hợpCấn - Càn  =>  Thiên Y  (tốt)Thổ - Kim => Tương Sinh8
2004Mộc - Tuyền Trung Thủy   =>  Tương SinhNhâm - Giáp  =>  BìnhNgọ - Thân  =>  BìnhCấn - Khôn  =>  Sinh Khí  (tốt)Thổ - Thổ => Bình7
2005Mộc - Tuyền Trung Thủy   =>  Tương SinhNhâm - Ất  =>  BìnhNgọ - Dậu  =>  BìnhCấn - Tốn  =>  Tuyệt Mạng  (không tốt)Thổ - Mộc => Tương Khắc4
2006Mộc - ốc Thượng Thổ   =>  Tương Khắc Nhâm - Bính  =>  Tương KhắcNgọ - Tuất  =>  Tam hợpCấn - Chấn  =>  Lục sát  (không tốt)Thổ - Mộc => Tương Khắc2
2007Mộc - ốc Thượng Thổ   =>  Tương Khắc Nhâm - Đinh  =>  Tương SinhNgọ - Hợi  =>  BìnhCấn - Khôn  =>  Sinh Khí  (tốt)Thổ - Thổ => Bình6
2008Mộc - Tích Lịch Hỏa   =>  Tương Sinh Nhâm - Mậu  =>  Tương KhắcNgọ - Tí  =>  Lục xungCấn - Khảm  =>   Ngũ quỷ  (không tốt)Thổ - Thuỷ => Tương Khắc2
2009Mộc - Tích Lịch Hỏa   =>  Tương Sinh Nhâm - Kỷ  =>  BìnhNgọ - Sửu  =>  Lục hạiCấn - Ly  =>  Hoạ Hại  (không tốt)Thổ - Hoả => Tương Sinh5
2010Mộc - Tùng Bách Mộc   =>  BìnhNhâm - Canh  =>  BìnhNgọ - Dần  =>  Tam hợpCấn - Cấn  =>  Phục Vị  (tốt)Thổ - Thổ => Bình7
2011Mộc - Tùng Bách Mộc   =>  BìnhNhâm - Tân  =>  BìnhNgọ - Mão  =>  Lục pháCấn - Đoài  =>  Phúc Đức  (tốt)Thổ - Kim => Tương Sinh6
2012Mộc - Trường Lưu Thủy   =>  Tương SinhNhâm - Nhâm  =>  BìnhNgọ - Thìn  =>  BìnhCấn - Càn  =>  Thiên Y  (tốt)Thổ - Kim => Tương Sinh8
2013Mộc - Trường Lưu Thủy   =>  Tương SinhNhâm - Qúy  =>  BìnhNgọ - Tỵ  =>  BìnhCấn - Khôn  =>  Sinh Khí  (tốt)Thổ - Thổ => Bình7
2014Mộc - Sa Trung Kim   =>  Tương Khắc Nhâm - Giáp  =>  BìnhNgọ - Ngọ  =>  Tam hìnhCấn - Tốn  =>  Tuyệt Mạng  (không tốt)Thổ - Mộc => Tương Khắc1
2015Mộc - Sa Trung Kim   =>  Tương Khắc Nhâm - Ất  =>  BìnhNgọ - Mùi  =>  Lục hợpCấn - Chấn  =>  Lục sát  (không tốt)Thổ - Mộc => Tương Khắc3
2016Mộc - Sơn Hạ Hỏa   =>  Tương Sinh Nhâm - Bính  =>  Tương KhắcNgọ - Thân  =>  BìnhCấn - Khôn  =>  Sinh Khí  (tốt)Thổ - Thổ => Bình6
2017Mộc - Sơn Hạ Hỏa   =>  Tương Sinh Nhâm - Đinh  =>  Tương SinhNgọ - Dậu  =>  BìnhCấn - Khảm  =>   Ngũ quỷ  (không tốt)Thổ - Thuỷ => Tương Khắc5

Vật Phẩm Phong Thủy Gia Tăng Vận Tình Duyên:

Nếu đang được xoàng như ý vô tơ duyên và cuộc sống đời thường, quý chúng ta nên chuẩn bị cho tới bạn dạng thân thiện Vòng tay đá tử vi hoặc Mặt Phật bạn dạng mệnh, có công năng nâng cấp vận khí, tăng thêm sự như ý, kéo tài rước lộc cho tới thân thiện ngôi nhà.

Tuổi Nhâm Ngọ 2002 được Phật Đại Thế Chí Bồ Tát hộ mệnh. Đeo Mặt Phật Bản Mệnh Đại Thế Chí Bồ Tát theo người giống như đem theo dõi lá bùa như ý. Giúp thân thiện ngôi nhà tạo được loại tâm bình yên tĩnh, luôn luôn sở hữu ánh nhìn tích đặc biệt về cuộc sống đời thường.

Tuổi Nhâm Ngọ 2002 mệnh Mộc nên lựa chọn Mặt Phật thực hiện kể từ đá thạch anh Xanh (hành Mộc) là phù hợp với bạn dạng mệnh nhất. Bên cạnh đó, rất có thể lựa chọn Mặt Phật đá núi lửa Đen (hành Thủy), chính vì Thủy sinh Mộc cũng khá chất lượng cho tới bạn dạng mệnh

Lưu ý: Quý chúng ta nên lựa lựa chọn thành phầm được sản xuất kể từ Ngọc ( Ngọc Nephrite hoặc Ngọc Jade). Là vật liệu phù phù hợp với toàn bộ những mệnh.

Xem thêm thắt những vấn đề về mệnh 5 hành tuổi hạc 2002 bên trên nội dung bài viết "Sinh năm 2002 mệnh gì?".

Tuổi Ngọ 2002 năm 2024 phái đẹp mạng

Danh mục coi tuổi hạc bà xã chồng

Cùng hạng mục coi tuổi

Thư viện

  • Tuổi Tý hợp ý color gì? Mời độc giả nằm trong coi color hợp ý tuổi hạc Canh Tý 1960, Nhâm Tý 1972, Giáp Tý 1984, Bính Tý 1996, Mậu Tý 2008 vô nội dung bài viết tiếp sau đây của Vansu.net.

  • Sinh con cái năm 2023 tuổi hạc Quý Mão sẽ sở hữu được vận số như vậy nào? Luận giải số phận nhỏ nhắn trai, gái tuổi hạc Quý Mão dựa vào ngày, mon, giờ sinh, chào phụ vương u nằm trong theo dõi dõi!

  • Hoang ốc là gì? Tại sao Lúc xây nhà ở người xem thông thường coi tuổi hạc sở hữu phạm nên phí ốc hoặc không?

  • Tuổi Hợi là con cái Heo (Lợn), bao gồm những người dân sinh năm: Kỷ Hợi 1959, Tân Hợi 1971, Quý Hợi 1983, Ất Hợi 1995, Đinh Hợi 2007, Kỷ Hợi 2019.

  • Tuổi Dậu là con cái Gà, bao gồm những người dân sở hữu năm sinh: Đinh Dậu 1957, Kỷ Dậu 1969, Tân Dậu 1981, Quý Dậu 1993, Ất Dậu 2005, Đinh Dậu 2017.

BÀI VIẾT NỔI BẬT